Jakt och viltvård 2 Kurskod: SKOJAK02 Poäng: 200

Kursen jakt och viltvård 2 omfattar punkterna 2–5 och 8–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på förmåga att upprätta viltvårdsplaner.