Jakt och viltvård 1 Kurskod: SKOJAK01 Poäng: 100

Kursen jakt och viltvård 1 omfattar punkterna 2–5 och 8–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på förmåga att utföra arbetsuppgifter inom viltvård.