Fiske och vattenvård 2 Kurskod: SKOFIS02 Poäng: 200

Kursen fiske och vattenvård 2 omfattar punkterna 2–3 och 6–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på förmåga att upprätta vattenvårdsplaner.