Fiske och vattenvård 1 Kurskod: SKOFIS01 Poäng: 100

Kursen fiske och vattenvård 1 omfattar punkterna 2–3 och 6–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på förmåga att utföra arbetsuppgifter inom vattenvård.