Virkestransport med skotare Kurskod: SKMVIE0 Poäng: 100

Kursen virkestransport med skotare omfattar punkterna 1–5 och 7–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 2 och 7.