Terrängtransporter Kurskod: SKMTER0 Poäng: 100

Kursen terrängtransporter omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1, 3 och 5.