Småskalig skogsteknik Kurskod: SKMSMA0 Poäng: 100

Kursen småskalig skogsteknik omfattar punkterna 1–2 och 4–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 2, 4 och 6.