Skogsmaskiner – specialisering Kurskod: SKMSKO00S Poäng: 200

Kursen skogsmaskiner – specialisering omfattar punkterna 1–2 och 4–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 4, 6 och 7. I kursen behandlas fördjupade kunskaper inom vald skogsmaskinstyp.