Avverkningsmaskiner Kurskod: SKMAVV0 Poäng: 100

Kursen avverkningsmaskiner omfattar punkterna 1–2 och 4–5 och 7–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 2 och 4.