Virkeslära Kurskod: SKGVIR0 Poäng: 100

Kursen virkeslära omfattar punkterna 1–2 och 5–8 under rubriken Ämnets syfte.