Skogsskötsel 2 Kurskod: SKGSKO02 Poäng: 100

Kursen skogsskötsel 2 omfattar punkterna 1–4 och 6–8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 4.