Skogsskötsel – specialisering Kurskod: SKGSKG00S Poäng: 100

Kursen skogsskötsel – specialisering omfattar punkterna 1–4 och 6–8. I kursen behandlas fördjupade kunskaper inom valt specialområde.