Skogsbruksmaskinsteknik Ämneskod: SKB

Ämnet skogsbruksmaskinsteknik behandlar funktion hos, service, underhåll, inspektion, felsökning och reparationer av olika skogsmaskiner och deras tilläggsutrustning.