Räddningsmedicin Kurskod: SJURÄD0 Poäng: 100

Kursen räddningsmedicin omfattar punkterna 1, 3–4, 6–7 och 9 under rubriken Ämnets syfte.