Barn- och ungdomssjukvård Kurskod: SJUBAR0 Poäng: 200

Kursen barn- och ungdomssjukvård omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte.