Säkerhet och miljö Kurskod: SJOSAE0 Poäng: 200

Kursen säkerhet och miljö omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.