Grundläggande säkerhet Kurskod: SJOGRN0 Poäng: 100

Kursen grundläggande säkerhet omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 5. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.