Service och bemötande 2 Kurskod: SEVSEV02 Poäng: 100

Kursen service och bemötande 2 omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade färdigheter i ämnet.