Service och bemötande 1 Kurskod: SEVSEV01 Poäng: 100

Kursen service och bemötande 1 omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande färdigheter i ämnet.