Servering 2 Kurskod: SERSER02 Poäng: 200

Kursen servering 2 omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–6. I kursen behandlas fördjupade färdigheter i ämnet.