Servering 1 Kurskod: SERSER01 Poäng: 100

Kursen servering 1 omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–3 och 7. I kursen behandlas grundläggande färdigheter i ämnet.