Serviceteknik – naturbruk – specialisering Kurskod: SEISER00S Poäng: 100

Kursen serviceteknik – naturbruk – specialisering omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 2–3 och 5. I kursen behandlas fördjupade kunskaper inom vald utrustning.