Samiskt hantverk 3 Kurskod: SAISAM03S Poäng: 100

Kursen samiskt hantverk 3 omfattar punkterna 2–10 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 2, 6–8 och 10. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i valt hantverksområde.