Byggprocessen Kurskod: SAHBYC0 Poäng: 100

Kursen byggprocessen omfattar punkterna 6–9 under rubriken Ämnets syfte.