BIM-samordning Kurskod: SAHBIM0 Poäng: 100

Kursen BIM-samordning omfattar punkterna 6–9 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.