Samernas kultur och historia Kurskod: SAESAM0 Poäng: 100

Kursen samernas kultur och historia omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte.