Svets grund Kurskod: SAASVT0 Poäng: 100

Kursen svets grund omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.