Stumsvets 2 Kurskod: SAASTU02S Poäng: 100

Kursen stumsvets 2 omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper inom vald svetsmetod.