Rörsvets 2 Kurskod: SAARÖR02S Poäng: 100

Kursen rörsvets 2 omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper inom vald svetsmetod.