Rörsvets 1 Kurskod: SAARÖR01S Poäng: 100

Kursen rörsvets 1 omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper inom vald svetsmetod.