Kälsvets 1 Kurskod: SAAKÄL01S Poäng: 100

Kursen kälsvets 1 omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper inom vald svetsmetod.