Reseproduktion och försäljning Kurskod: RESRES0 Poäng: 100

Kursen reseproduktion och försäljning omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–3, 5, 7 och 9.