Marknadsföring och försäljning Kurskod: RESMAS0 Poäng: 100

Kursen marknadsföring och försäljning omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–3 och 5.