Hållbar turism Kurskod: RESHAL0 Poäng: 100

Kursen hållbar turism omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1, 4 och 7.