Personbilar – system- och diagnosteknik 2 Kurskod: REPPER02 Poäng: 100

Kursen personbilar – system- och diagnosteknik 2 omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte.