Religionskunskap – specialisering Kurskod: RELREL0 Poäng: 100

Kursen religionskunskap – specialisering omfattar punkterna 1 och 3–5 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.