Städservice Kurskod: REGSTA0 Poäng: 100

Kursen städservice omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.