Rengöringsservice Ämneskod: REG

Ämnet rengöringsservice behandlar hur man säkert och systematiskt arbetar med rengöring med för ändamålet avsedda metoder, medel, redskap och maskiner. Det behandlar också rengöringens betydelse för hälsan, verksamheters funktionalitet samt vikten av ett serviceinriktat förhållningssätt.