Samhällsbaserad psykiatri Kurskod: PSYSAM0 Poäng: 100

Kursen samhällsbaserad psykiatri omfattar punkterna 7–10 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.