Rättspsykiatri Kurskod: PSYRÄS0 Poäng: 100

Kursen rättspsykiatri omfattar punkterna 1, 3–5 och 8–10 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.