Psykiatri 2 Kurskod: PSYPSY02 Poäng: 200

Kursen psykiatri 2 omfattar punkterna 1, 5–6 och 8–10 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.