Produktionsutrustning 4 Kurskod: PRUPRD04 Poäng: 100

Kursen produktionsutrustning 4 omfattar punkterna 1 och 3–8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade färdigheter och kunskaper.