Industriell mätteknik – fördjupning Kurskod: PRUINU0 Poäng: 50

Kursen industriell mätteknik – fördjupning omfattar punkterna 1–3, 5–6 och 8 under rubriken Ämnets syfte.