Programmering 2 Kurskod: PRRPRR02 Poäng: 100

Kursen programmering 2 omfattar punkterna 2–10 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 8.