Produktionsutveckling 2 Kurskod: PRNPRO32 Poäng: 100

Kursen produktionsutveckling 2 omfattar punkterna 4–6 och 9 under rubriken Ämnets syfte.