Produktionsfilosofi 2 Kurskod: PRIPRO02 Poäng: 100

Kursen produktionsfilosofi 2 omfattar punkterna 1 och 3–8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.