Produktionsfilosofi 1 Kurskod: PRIPRO01 Poäng: 100

Kursen produktionsfilosofi 1 omfattar punkterna 1–3, 5 och 8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.