Industriteknisk fördjupning 2 Kurskod: PRFPRF02 Poäng: 50

Kursen industriteknisk fördjupning 2 omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte.