Industriteknisk fördjupning 1 Kurskod: PRFPRF01 Poäng: 50

Kursen industriteknisk fördjupning 1 omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte.