Processteknik – energi 2 Kurskod: PRCPRO32 Poäng: 100

Kursen Processteknik – energi 2 omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte.